Badrumsrenovering kostnad

När du står inför en badrumsrenovering är det helt naturligt att ha många tankar i huvudet på en och samma gång. En central fråga för många är förstås – hur lång tid tar det att renovera ett badrum? Badrummet är trots allt ett av de mest frekvent använda rummen i ett hem, och då är det inte konstigt att fundera på hur lång tid det kommer ta. Badrumsrenoveringar kan vara komplexa, och tidsåtgången påverkas av en rad olika faktorer. I den här artikeln tar vi dig genom arbetsprocessen och granskar de variabler som kan påverka tidsramen för din renovering.

Så lång tid tar en badrumsrenovering – steg för steg

En badrumsrenovering tar vanligtvis mellan 4 och 6 veckor att genomföra. Här nedanför kan du läsa mer om tidsåtgången för olika moment i en badrumsrenovering.

  1. Planeringsmöte – cirka 2 timmar
  2. Avstängning av el, vatten samt rensning av personliga saker – cirka 1 h
  3. Leverans av material  – cirka 1 till 3 veckor
  4. Bortröjning av inredning – cirka 1 till 3 dagar
  5. Återställning av väggar och golv  – cirka 2 till 3 dagar
  6. Spackling och tätskikt – cirka 2 till 3 dagar
  7. El- och vatteninstallation – cirka 1 till 2 dagar
  8. Montering av kakel och klinkers – cirka 2 till 4 dagar
  9. Installation av inredning – cirka 1 till 3 dagar
  10. Slutbesiktning – cirka 2 timmar
renovera badrum med precision vvs

Badrummets storlek och renoveringens omfattning påverkar tidsåtgången

En badrumsrenovering kan i vissa fall ta kortare eller längre tid än 4 till 6 veckor. Renoveringens omfattning och badrummets storlek är avgörande faktorer när man vill fastställa exakt hur lång tid en badrumsrenovering kommer att ta. Renoveringar av större badrum som har stora behov kan till exempel sträcka sig över flera månader. Om badrummet däremot är relativt nytt och i gott skick kan en delrenovering vara ett mer fördelaktigt alternativ, och då kanske arbetet bara tar några veckor att genomföra. Vid en delrenovering byter man endast ut ytskikt som golv och möbler, och behåller den befintliga infrastrukturen. Det är dock viktigt att badrummet har en standard som är i enlighet med gällande regelverk innan man påbörjar delrenoveringen.

Vissa tider på året kan vara mer hektiska än andra

Kom ihåg att det finns specifika tider på året då många kunder vill få byggprojekt utförda. Månaderna innan och efter sommarsemestern är vanligtvis mer hektiska för många hantverksföretag, så om du vill renovera badrummet under den här perioden finns det risk att processen tar längre tid. Det kan alltså vara en god idé att planera renoveringen inför vintermånaderna istället, om det är möjligt. Tveka inte att kontakta oss på Precision VVS för att diskutera ditt projekt – vi återkommer så fort som möjligt med en offert och en tydlig tidsplan.

FAQ DATA

Hur lång tid tar en badrumsrenovering?

Tidsramen för en badrumsrenovering varierar, men vanligtvis tar det mellan 4 och 6 veckor.

Vilka faktorer påverkar tidsramen för en badrumsrenovering?

Tidsramen för en badrumsrenovering påverkas bland annat av badrummets storlek och omfattningen av renoveringen. Andra saker som kan påverka är tillgänglighet på material, eventuella problem som upptäcks under arbetet och antalet hantverkare.

Vilken tid på året är optimal för badrumsrenovering?

Det går att renovera badrummet året runt, men hantverksföretag är oftast mer uppbokade under sommaren.